Konkurs

Konkurs za nastavnika/nastavnicu – učitelja/učiteljicu

Obavještavamo da je udruženje “Bosanskohercegovaöka škola Minhen” u saradnji sa Generalnim konzulatom BiH u Minhenu raspisalo konkurs za nastavnika/nastavnicu za izvođenje dopunske nastave na maternjem jeziku u Minhenu.

Nastava na maternjem jeziku se odvija prema planu, programu i udžbenicima za dopunsku nastavu nadležnog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za učenike od 1. do 8./9. razreda. Održava se u prostorijama redovnih njemačkih skola, jednom sedmično po dva školska časa.

Uslovi: VSS odgovarajućeg pedagoškog smjera. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u razrednoj nastavi.

Zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu dostaviti kratku aplikaciju i biografiju putem elektronske pošte na sljedeću adresu info@bosnische-schule.org