Članstvo

Član udruženja „Bosnisch-herzegowinische Schule München e. V. “ može postati svaka fizička i pravna osoba. Za učlanjenje u udruženje dovoljno je popuniti prijemni formular.  O prijemu odlučuje predsjedništvo udruženja. Prijem može biti odbijen bez navođenja bilo kakvih razloga. Članstvo počinje primanjem u Udruženje i plačanjem članarine. Ispis iz udruženja moguć je nakon pismenog prekida članstva u udruženju upučenog bilo kojem od članova predsjedništva sa rokom od tri mjeseca.

Prijemni formular – Članstvo u Bosanskoj školi Minhen