Klub mladih

Nakon četiri godine postojanja i rada Bosanske dopunske škole u Minhenu došli smo u situaciju da jedan broj djece koji pohađa nastavu na bosanskom jeziku prerasta program koji škola nudi s obzirom da organizacija konzularne nastave na maternjem jeziku (bosanski/srpski/hrvatski) obuhvata učenike i učenice u dobi od prvog do devetog razreda osnovne škole. Upravo to nas je potaklo da ove školske godine proširimo naš okvir rada i pokrenemo inicijativu formiranja „Kluba mladih“. Klub mladih je koncipiran kao program za djecu uzrasta starijih od osmog razreda (pored mogućnosti redovnog pohađanja nastave na bosanskom jeziku do devetog razreda).

Smatramo da su kontakti, saradnja i druženje sa vršnjacima čije je porijeklo vezano za bosansko-hercegovački prostor i kulturu, važna karika u odrastanju naše djece i mladih, te da je  naša obaveza i odgovornost da omogućimo i osiguramo uslove da se postojeći kontakti sa ostvarenim prijateljstvima u okviru našeg Udruženja održe, nadograđuju i nastave u budućem periodu.

Druženje u okviru Kluba mladih je planirano na dvomjesečnom nivou u organizaciji članova Vijeća Udruženja a u saradnji sa mladima i uz saglasnost roditelja. Planirane aktivnosti su: zajedničke posjete kulturnim i sportskim događajima, zajednički izleti, zajednički odlazak u kino, pozorište, na koncerte i sl. Također planirano je organiziranje predavanja i seminara u okviru tema i sadržaja prilagođenih uzrastu članova Kluba mladih. Dugoročno je zamišljeno da mladi uz našu podršku preuzmu dijelom samostalno organiziranje i planiranje događaja i druženja u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima. Krajnji cilj je da svi događaji budu tematski vezani za našu matičnu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Klub mladih je dio zvaničnog programa i rada Udruženja, mladi koji su zainteresirani za aktivnosti u okviru Kluba mladih, a ne pohađaju nastavu na maternjem jeziku u okviru Bosanske škole Minhen treba da ispune pristupnicu u prilogu. Upis se vrši svake godine, a godišnja članarina iznosi 50 eura i taj iznos pokriva i obuhvata troškove za navedene aktivnosti. Djeca i mladi koji pohađaju dopunsku nastavu na maternjem jeziku nisu obavezna dodatno popunjavati pristupnicu i oslobođeni su troškova godišnje članarine.

Dragi roditelji, dragi učenici i drage učenice ukoliko ste zainteresirani da budete dio našeg Kluba mladih, molimo vas da nas kontaktirate na
e-Mail

Klub mladih – Upisnica
Klub mladih -Izjava o zaštiti podataka