O nama

Bosanskohercegovačka škola Minhen je neprofitno udruženje sa sjedištem u Minhenu, u Bavarskoj. Misija Udruženja se zasniva na promociji međunarodnog razvoja i saradnje u svim oblastima kulture kao i promociji međunarodnog razumijevanja i tolerancije između Bosne i Hercegovine i SR Njemačke.

Primarni cilj udruženja je očuvanje kulture i tradicije Bosne i Hercegovine kao i očuvanje i korištenje maternjeg jezika. Jedan od načina ostvarivanja i postizanja navedenog cilja se ogleda i u organizaciji konzularne dopunske nastave na maternjem jeziku (bosanski/srpski/hrvatski) za djecu osnovnoškolskog uzrasta u Minhenu, a i šire, u granicama Bavarske. Na ovaj način Udruženje podržava jezičku raznolikost Bavarske. Kroz organiziranje i izvođenje nastavnih i sportskih sadržaja kao i drugih događaja na kojima će biti prilika da se djeca i mladi susreću sa različitim kulturama i tradicijama drugih naroda bit će osiguran doprinos boljem međusobnom razumijevanju i toleranciji.

Također, kroz organiziranje različitih predavanja, promocija knjiga, priređivanje izložbi, organiziranje kulturnih događaja, pozorišnih predstava, koncerata, kreativnih radionica i sl. bi dodatno unaprijedili promociju kulture dijaloga, razumijevanja i tolerancije.