O nama

Bosanskohercegovačka škola Minhen je neprofitno udruženje sa sjedištem u Minhenu, u Bavarskoj. Misija Udruženja se zasniva na promociji međunarodnog razvoja i saradnje u svim oblastima kulture kao i promociji međunarodnog razumijevanja i tolerancije između Bosne i Hercegovine i SR Njemačke.

Primarni cilj udruženja je očuvanje kulture i tradicije Bosne i Hercegovine kao i očuvanje i korištenje maternjeg jezika. Jedan od načina ostvarivanja i postizanja navedenog cilja se ogleda i u organizaciji konzularne dopunske nastave na maternjem jeziku (bosanski/srpski/hrvatski) za djecu osnovnoškolskog uzrasta u Minhenu, a i šire, u granicama Bavarske. Na ovaj način Udruženje podržava jezičku raznolikost Bavarske. Kroz organiziranje i izvođenje nastavnih i sportskih sadržaja kao i drugih događaja na kojima će biti prilika da se djeca i mladi susreću sa različitim kulturama i tradicijama drugih naroda bit će osiguran doprinos boljem međusobnom razumijevanju i toleranciji.

Također, kroz organiziranje različitih predavanja, promocija knjiga, priređivanje izložbi, organiziranje kulturnih događaja, pozorišnih predstava, koncerata, kreativnih radionica i sl. bi dodatno unaprijedili promociju kulture dijaloga, razumijevanja i tolerancije.

Bosanska škola

Udruženje Bosanskohercegovačka škola Minhen u okviru svojih aktivnosti organizira konzularnu dopunsku nastavu na maternjem jeziku (bosanski/srpski/hrvatski) za sve zainteresirane učenike od prvog do devetog razreda osnovne škole.
 
Dopunska nastava na maternjem jeziku se odvija prema planu, programu i udžbenicima za dopunsku nastavu nadležnog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a izvodi je profesionalni nastavni kadar. Održava se u prostorijama redovnih njemačkih škola, a organizacija tih prostorija je u nadležnosti Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Minhenu.
 
Dragi roditelji, dragi učenici i učenice, dragi ljubitelji bosanskohercegovačke kulture i jezika, ukoliko ste zainteresovani za gore navedeni program naše Bosanske škole Minhen, molimo Vas da popunite prijavu u prilogu i/ili da nas kontaktirate putem e-Mail
 
Ovim putem srdačno pozivamo i stručni nastavni kadar da nam se javi kratkom biografijom na
e-Mail u slučaju da postoji interesovanje za zajednički rad i saradnju s našim Udruženjem Bosanskohercegovačka škola Minhen.

Klub mladih

Nakon četiri godine postojanja i rada Bosanske dopunske škole u Minhenu došli smo u situaciju da jedan broj djece koji pohađa nastavu na bosanskom jeziku prerasta program koji škola nudi s obzirom da organizacija konzularne nastave na maternjem jeziku (bosanski/srpski/hrvatski) obuhvata učenike i učenice u dobi od prvog do devetog razreda osnovne škole. Upravo to nas je potaklo da ove školske godine proširimo naš okvir rada i pokrenemo inicijativu formiranja „Kluba mladih“. Klub mladih je koncipiran kao program za djecu uzrasta starijih od osmog razreda (pored mogućnosti redovnog pohađanja nastave na bosanskom jeziku do devetog razreda).

Smatramo da su kontakti, saradnja i druženje sa vršnjacima čije je porijeklo vezano za bosansko-hercegovački prostor i kulturu, važna karika u odrastanju naše djece i mladih, te da je  naša obaveza i odgovornost da omogućimo i osiguramo uslove da se postojeći kontakti sa ostvarenim prijateljstvima u okviru našeg Udruženja održe, nadograđuju i nastave u budućem periodu. 

Druženje u okviru Kluba mladih je planirano na dvomjesečnom nivou u organizaciji članova Vijeća Udruženja a u saradnji sa mladima i uz saglasnost roditelja. Planirane aktivnosti su: zajedničke posjete kulturnim i sportskim događajima, zajednički izleti, zajednički odlazak u kino, pozorište, na koncerte i sl. Također planirano je organiziranje predavanja i seminara u okviru tema i sadržaja prilagođenih uzrastu članova Kluba mladih. Dugoročno je zamišljeno da mladi uz našu podršku preuzmu dijelom samostalno organiziranje i planiranje događaja i druženja u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima. Krajnji cilj je da svi događaji budu tematski vezani za našu matičnu domovinu Bosnu i Hercegovinu.    

Klub mladih je dio zvaničnog programa i rada Udruženja, mladi koji su zainteresirani za aktivnosti u okviru Kluba mladih, a ne pohađaju nastavu na maternjem jeziku u okviru Bosanske škole Minhen treba da ispune pristupnicu u prilogu. Upis se vrši svake godine, a godišnja članarina iznosi 50 eura i taj iznos pokriva i obuhvata troškove za navedene aktivnosti. Djeca i mladi koji pohađaju dopunsku nastavu na maternjem jeziku nisu obavezna dodatno popunjavati pristupnicu i oslobođeni su troškova godišnje članarine. 

Dragi roditelji, dragi učenici i drage učenice ukoliko ste zainteresirani da budete dio našeg Kluba mladih, molimo vas da nas kontaktirate na
e-Mail

Klub mladih – Upisnica
Klub mladih -Izjava o zaštiti podataka